Μαρ 08

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΠΕ ΑΡΝΑΙΑΣ

Οι μαθητέ και οι μαθήτριες του Σχολείου μας